Подвизите на Херакъл
Героят на героите, Херакъл, бил враг на цар Евристей. Хера, която мразела Херакъл, защото бил син на Зевс от една от другите му жени, го подлудила дотам, че той убил собствената си съпруга и деца, без да разбира какво прави. За да изкупи ужасното си престъпление, Херакъл станал роб на Евристей за дванайсет години. Царят го накарал да изпълни дванайсет задачи, първата от които била да убие чудовищен лъв, който тероризирал Немея. Кожата на този лъв била непробиваема за всяко оръжие. Херакъл неможел да убие звяра с тоягата си, затова го преборил с голи ръце. След това одрал лъва с помощта на собствената му ноктеста лапа и от кожата му си направил броня.


Дванайсетте подвига
1. Убива Немейския лъв.
2. Убива Лернейската хидра.
3. Залавя Кернейската кошута.
4. Залавя Еримантския глиган.
5. Изрива Авгиевите обори за един ден.
6. Избива Стимфалийските птици.
7. Укротява Критския бик.
8. Открадва кобилите на Диомед.
9. Отнема колана на Хиполита.
10. Открадва кравите на Герион.
11. Открадва златните ябълки на Хесперидите.
12. Отвлича Цербер.
1 2 3 4 5