Човешкия род
Според древногръцката митология човешките същества били създадени по образ и подобие на боговете. Според някои митове създател на човешкия род е Зевс, но според повечето е Прометей, който оформил от пръст подобия на боговете. Атина вдъхнала живот на тези форми, а един от братята на Прометей създал от пръст животните и чудовищата. От всички смъртни същества единствено хората са създадени да ходят изправени, така че да се взират в небето, докато животните гледат надолу, към земята. Зевс не бил доволен от това, но не се опитал да унищожи новите творения.

Прометей
За разлика от брат си Атлас, Прометей се сражавал на страната на боговете във войната им срещу титаните. Но все пак той не се подчинил напълно на волята на Зевс. Митовете разказват, че Прометей дарил
на човешкия род огъня. Той го откраднал от Олимп в стъбло на копър въпреки забраната на Зевс, който не искал хората да стават твърде умни. Заради това си деяние той бил жестоко наказан от Гръмовержеца. Бил прикован с вериги на планината Кавказ, а всеки ден един орел идвал и му кълвял черния дроб. През нощта раните зараствали само за да бъдат разкъсани отново на другия ден. Но мъките на Прометей не продължили вечно, защото след няколко века Зевс позволил на Херакъл да убие орела със стрела и да освободи титана.
1 2 3 4 5