Въведение в митологията
От всички митове за богове и герои, тези на Древна Гърция и до днес звучат така живи, както и по времето, когато Омир за първи път е възпял Троянската война, когато хората са мълвели за нещастията на Мидас и когато младите воини са се вдъхновявали от подвизите на Херакъл. Било е време, когато безсмъртните богове често са се намесвали в делата на обикновените смъртни от своите кристални дворци на Олимп.


Легенди за богове и герои
Много отдавна хората в Гърция вярвали, че светът се управлява от неколцина всемогъщи безсмъртни, наричани богове. Легендите за тези богове, като Зевс, Атина и Посейдон, и за славните полубогове и герои, като Херакъл, Язон, Тезей – се наричат митове. Днес ние можем да научим за олимпийските богове от творбите на мнозина древни гърци като Хезиод, Омир, Аполоний Родоски. Те са ни оставили богата колекция от митове в своите прозведения. Хезиод например е писал за раждането на боговете и за войната, поведена от Зевс, техния цар. Зевс се възпротивил на баща си, Кронос, за властта над небесата и земята, подземния свят и морето.