Аполон
Аполон бил бог не само на лечителите, музиката и поезията, но и на предсказанията. Точно той говорел чрез жрицата на Делфи, наричана Пития. Негови символи били лирата и лъка, с който изпращал на земята епидемии. Когато по време на Троянската война цар Агамемнон пленил Хризеида, дъщеря на жреца на Аполон, богът изпратил на гърците мор. Мнозина загинали, но гневът на Аполон секнал едва когато Агамемнон освободил Хризеида и й позволил да се върне при баща си.


Хермес
Със своята крилата шапка, крилати сандали и вестителски жезъл, наричан кадуцей, Хермес бил вестител на боговете и бог на пътниците и крадците. Когато се родил, той избягал от майка си Мая, откраднал излязлото на паша стадо на Аполон и го скрил в една пещера, където намерил коруба на костенурка. Опънал струни по нея и така изобретил лирата. После се върнал у дома и се увил отново в пелените. Щом разбрал за станалото, Аполон поискал от него да му върне стадото. Хермес отрекъл кражбата, но Зевс го бил видял, така че за да успокои брат си, той започнал да свири на лирата. Аполон бил така запленен от музиката, че с радост приел лирата в замяна на стадото си.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12