Хефест
Хефест, бог на огъня, бил брат на Арес. И макар че бил куц и грозен, той бил мъж на Афродита, факт, който често го карал да изпитва силна ревност. Той изобратил много магически оръжия за богове и герои, включително пояса на жена си, шлем и сандали за Хермес, броня за Ахил и лък и стрела за Ерос.


Дионис
Дионис, богът на земеделието и виното, се присъединил последен към оломпийците и Хестия му отстъпила мястото си. Негови растения са лозите и пълзящия бръшлян. Дионис често носел тисов жезъл, придружаван от козекраките сатири и менадите – диви жени, които се впускали в екзалтирани танци по време на неговите празници. Бил дете на Зевс и Семела, смъртна жена, която, подучена от Хера, помолила Зевс да й се яви в божествения си образ. Тъй като била смъртна, тя била изпепелена от светлината. Тогава Зевс спасил нероденото й дете, като го зашил в бедрото си, откъдето то се родила след девет месеца. Учител на малкия Дионис бил Силен, любител на виното, когото често превозвали на гърба на магаре. Преди да заеми мястото си на Олимп, Дионис се скитал много години по света. Стигнал чак до Индия, за да учи хората как да отглеждата лозя.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12