Хадес и Персефона
Хадес, властелинът на подземното царство, често е изобразяван с шапка-невидимка, направена за него от циклопите, и в компанията на триглавото куче Цербер – свирепия пазител на подземния свят. Главното оръжие на този бог е двуострата вила. Неговата съпруга е Персефона, дъщеря на Деметра – богинията на плодородието. Деметра скрила Персефона далече от останалите богове, за да не може никой от тях да я вземе за жена. Обаче веднъж, докато беряла цветя, девойката срещнала Хадес, който я отвел в мрачното си царство. Деметра потънала в скръб и цялата зема станала гола и безплодна. Зевс заповядал на Хадес да върне Персефона. Той обаче я измамил, като я накарал да изяде четири нарови зрънца, което означавало, че всяка година Персефона трябва да се връща при него в Подземното царство за по четири месеца, а през това време майка й скърбяла и земята ставала безплодна. Така митът обяснява настъпването на зимата.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12