Зевс
Зевс, богът на небето, бил главният сред олимпийските богове и се оженил за сестра си Хера, която управлявала заедно с него. Зевс бил наричан и „баща на боговете“, защото бил пазител на морала и въздавал справедливост както на хората, така и на боговете. Той съдел делата им и онези, които творели зло, поразявал с мълнии или пък обричал на ужасни мъки в Тартар. Неговият дворец бил на планината Олимп, главнят му храм се намирал в Олимпия, а върховният му оракул – в Додона. Любимият му син бил полубогът Херакъл, който накрая намерил мястото си сред безсмъртните. Макар че според повечето митове Зевс е съпруг на Хера, той имал и други жени. Твърди се, че е бил женен за Метида, майката на Атина; за Лета, майката на Аполон и Артемида; и за Мая, майката на Хермес. Хера ревнувала Зевс от другите му жени и затова често му се гневяла.


Хера
Хера, царицата на Зевс, била богиня на брака и майчинството. Тя била майка на Арес, бога на войната, и на Хефест, бога-ковач. Главното й светилище се намирало в Аргос, Пелопонес.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12