Боговете
Ако погледнете снимка на планината Олимп, ще добиете представа колко огромни са били титаните, тъй като цялата планина е била само трон на могъщия Кронос. Не изминало много време и Кронос постъпил точно като баща си. Оженил се за Рея, сестра си, и тя родила боговете Хестия, Деметра, Хера, Хадес, Посейдон и Зевс. Но Кронос поглъщал всичките си деца още при раждането им, защото Гея и Уран го предупредили, че той също е осъден да бъде победен от един от тях. Подобно на Гея, Рея отначало се тревожела за своето потомство. Затова, когато се появило и последното и дете, Зевс, тя го скрила надалея, в една пещера в планината Дикта, на Крит. След това увила камък в бебешките пелени и го дала на Кронос, за да го погълне вместо малкия бог. Зевс се зарекъл да отмъсти на баща си. Когато пораснал, той принудил Кронос да повърне първо камъка, а после всичките му братя и сестри. След това повел боговете в жестока война срещу злите титани. На помощ им се притекли хекатонхейрите и еднооките циклопите, които Зевс освободил от Тартар. Зевс мятал мълнии, а хекатонхейрите мятали огроми канари, морето закипяло и земята лумнала в пламъци. Накрая, след цели десет години на война, Зевс пропъдил Кронос и титаните от небето. Прокудил ги в черната преизподня на Тартар и ги вързал с толкова здрави окови, че никога да немогат да се надигнат срещу него или другите богове.

Жребият на боговете
След като спечелили войната, боговете хвърлили жребии, за да разделят владенията си. Зевс, който станал техен цар, получил небето чак до най-далечните му кътчета. Посейдон изтеглил морето и станал господар на всичките водни обитатели. А брат им Хадес получил Тартар. Но никой не получил Земята, тя останала под общата им власт.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12