Живот след смъртта
Хадес не е само името на бога на Подземното царство; така се нарича и самият свят на мъртвите. Той бил разделен на различни области, включително и Асфоделовите полета, където изпращали онези, които не били нито добри, нито зли; Елисейските полета, където отивали душите на героите и добродетелните хора; и Тартар, където били наказвани злите души, В Хадес имале пет главни реки: Ахерон (печал), Кокит (треска), Стикс (омраза), Лета (забрава) и Флегатон (огън). При погребението в устите на мъртвите се слагала дребна монета, наречена обол, за да могат да платят на лодкаря Харон, който да ги прекара през реката Стикс. Ако нямали монета, поради бедността или заради нехайството на близките им, душите не можели да я прекосят. На другия бряг те трябвало да преминат край Цербер, триглавото куче на Хадес, и чак тогава можели да бъдат съдени. Много души избирали да отпият от водите на Лета, за да изтроят спомена за живота си на земята.

Деметра
Дете на Кронос и Рея, Деметра е едно от дванайсетте олимпийски божества. Тя е богиня на плодородието и реколтата и често е изобразявана с цветя, плодове и жито. Като майка на Персефона, тя била почитана по време на Елевзинските мистерии: тайни ритуали, с които се отбелязвало началото на пролетта и завръщането на Персефона на Земята. Тези мистерии ознаменували и края на търсенето на Деметра. Смята се, че тя е научила древните гърци да отглеждат жито, за да се прехранват чрез земеделие и да развият своята цивилизация.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12